Jämföra fast ränta på privatlån

De allra flesta privatlån som kan tecknas i Sverige har rörlig ränta. Med andra ord kan räntan ändras under lånets löptid, både upp och ner. Men det finns även undantag. Ett fåtal långivare erbjuder privatlån med fast ränta. När en jämförelse sker av dessa räntor behöver man ta hänsyn till en ytterligare sak, utöver räntan – ränteskillnadsersättningen.

Om du jämför flera olika långivare som erbjuder rörlig ränta så är det den effektiva ränta som är avgörande. Den bank eller kreditgivare som ger dig lägst ränta – ger dig även billigaste lånet. Men så behöver det inte vara när långivare jämförs som har fast ränta.

Räkna på lånets kostnader

Avgift vid återbetalning i förtid

Alla lån med rörlig ränta kan återbetalas i förtid utan att banken har någon rätt att ta ut någon avgift. Du kanske tecknade ett lån på 100 000 kr och planerade att återbetala detta på fem år. Men med plötsligt förbättrade ekonomiska förutsättningar bestämmer du dig att betala tillbaka lånet i förtid. Du kontaktar banken, får en slutfaktura på resterande lånebelopp och gör dig skuldfri. Detta utan kostnad.

Lån med fast ränta innebär däremot att långivaren får ta ut en avgift om lånet löses i förtid. Detta kan exempelvis hittas på bolån där ränteskillnadsersättning behöver betalas om ett lån löses snabbare än planerat. I och med att denna avgift kan bli relativt stor är det i vissa fall inte ekonomiskt försvarbart att lösa lånet i förtid.

Även när det kommer till privatlån har långivaren rätten att ta ut en avgift om lån med fast ränta löses i förtid. (Detta är däremot extremt ovanligt – men förekommer).

Jämför ränta – men även avgift

Om du har två långivare som bägge erbjuder fast ränta på privatlånet blir det därmed två saker du bör jämföra.

Effektiv ränta – Hur hög effektiv ränta har lånet? Har du ansökt om samma lånebelopp och amorteringstid innebär det att lånet med lägst effektiv ränta kommer skapa lägst kostnad för dig.

Finns avgift? – Kontrollera sedan om avgift förekommer om lånet löses i förtid. Om det finns avgift är det viktigt att du förstår hur stor den är. Ett exempel kan tas från Big Bank som år 2018 tog ”1% av det förtidsbetalade beloppet” Om du inte förstår vad villkoren innebär så ring banken och fråga.

Fördel att undvika avgiften

På bolån går det extremt sällan att komma undan denna avgift. Här får man alltså räkna med att lån med fast ränta alltid medför en extra kostnad om de löses i förtid.

På privatlån är det absolut vanligast med rörlig ränta och är det fast ränta brukar det inte uppstå någon kostnad för att lösa lånet i förtid. Men det förekommer i vissa enstaka fall. En rekommendation är att undvika dessa lån i det fall som avgiften är hög. Ekonomiska förutsättningar kan göra att du vill betala tillbaka lånet i förtid. Ett annat alternativ är att du blir erbjuden lån hos en annan långivare med betydligt bättre villkor. Därmed behöver du lösa det första lånet.

På snabblån är det alltid fast räntesats men ingen tar ut någon avgift om lånet återbetalas snabbare än planerat.