Jämför inte listräntorna

Många av de som vill jämföra räntor på bolån tittar på de listräntor som bankerna presenterar. Man jämför räntorna och kontaktar den bank som har lägst ränta och tror därmed att man får den lägsta räntan.

Men så är inte fallet. Den ränta som bankerna presenterar gällande bolån är bara den högsta ränta som de erbjuder. Det går alltså att få betydligt lägre. Detta kan jämföras med privatlån där de räntor som presenteras är de lägsta de har – men man kan få betydlig högre.

Ett annat sätt att jämföra räntor på lån är att titta på snitträntor. Detta är den genomsnittliga ränta som bankerna har lånat ut pengar till sina kunder. Ett exempel är Danske bank som har en snittränta på 1,44.

Det betyder alltså att genomsnittskunden har fått denna ränta. Några har fått högre och några lägre. Men den ränta som presenteras på hemsidan d.v.s. listräntan är på 1,99. Man ska alltså alltid kontakta banken och höra vilken ränta de kan erbjuda beroende på vilken ekonomisk situation man befinner sig i.

Jämför inte listräntorna

Ang. Danske Bank så erbjuder de en ”Färdigprutad boränta” som därmed inte går att påverka. Den är på 1,55 (september 2015). Samtidigt har de en ränta som går att påverka som startar på 1,99% och sedan som i genomsnitt blir 1,45. Rörigt? Kanske.

Men enkelt förklarat så handlar det om att man måste jämföra räntor innan man tecknar lån. Detta oavsett om det handlar om privatlån eller bolån.

Listränta

På bolån är detta “den högsta ränta du kan få” men chansen är mycket stor att du kan få lägre. På privatlån är listräntan inom det spann som kreditgivaren kan ge ränta, exempelvis 10 -19%.

Effektiv ränta

Effektiv ränta är totala kostnaden över ett år, i förhållande till lånets belopp. Det anges i procent och beräknas alltså både med räntekostnad, avikostnad och eventuellt andra kostnader.

För att göra det tydligt för konsumenter måste alltid långivare ange ett exempel på effektiv ränta när deras lån presenteras. Det är däremot viktigt att detta enbart är ett exempel och det kan bli både högre och lägre effektiv ränta beroende på belopp, återbetalningstid och valbar återbetalningsmetod.

Kapitalkostnad

Kapitalkostnad är den totala kostnaden som betalas över hela löptiden. Om ett lån är på 50 000 kronor och återbetalas med 58 000 kronor, över fem år, är kapitalkostnaden 58 000 kronor.