Jämför inte listräntorna

Många av de som vill jämföra räntor på bolån tittar på de listräntor som bankerna presenterar. Man jämför räntorna och kontaktar den bank som har lägst ränta och tror därmed att man får den lägsta räntan. Men så är inte fallet. Den ränta som bankerna presenterar gällande bolån är bara den högsta ränta som de erbjuder. Det går alltså att få betydligt lägre. Detta kan jämföras med privatlån där de räntor som presenteras är de lägsta de har – men man kan få betydlig högre.

Ett annat sätt att jämföra räntor på lån är att titta på snitträntor. Detta är den genomsnittliga ränta som bankerna har lånat ut pengar till sina kunder. Ett exempel är Danske bank som har en snittränta på 1,44. Det betyder alltså att genomsnittskunden har fått denna ränta. Några har fått högre och några lägre. Men den ränta som presenteras på hemsidan d.v.s. listräntan är på 1,99. Man ska alltså alltid kontakta banken och höra vilken ränta de kan erbjuda beroende på vilken ekonomisk situation man befinner sig i.

Ang. Danske Bank så erbjuder de en ”Färdigprutad boränta” som därmed inte går att påverka. Den är på 1,55 (september 2015). Samtidigt har de en ränta som går att påverka som startar på 1,99% och sedan som i genomsnitt blir 1,45. Rörigt? Kanske. Men enkelt förklarat så handlar det om att man måste jämföra räntor innan man tecknar lån. Detta oavsett om det handlar om privatlån eller bolån.