Jämföra räntor på kreditkort

Är det viktigt att jämföra räntor på olika kreditkort? Både ja och nej. Det beror på hur du förväntas använda kortet.

Via exempelvis Kortio är det möjligt att se och jämföra räntor på de flesta svenska kreditkorten. En jämförelse som visar att de flesta kort har en räntenivå på mellan 15 – 20 %. Men det finns även alternativ med både lägre och högre nivåer.

  • Jämför räntor och förmåner på kreditkort via Kortio.se

Är det viktigt att jämföra?

Kreditkort kan vara en mycket dyr kreditform. Men det går även att spara pengar med kreditkort. Allt handlar om hur det förväntas användas. Det är även användandet so avgör om räntenivåer bör vara det som främst ska jämföras.

Ja – Viktigt om fakturan delbetalas

Det är om beloppet på kreditkortsfakturan inte betalas till dess helhet som räntekostnad uppstår. Detta utifrån att resterande summa skjuts över till kommande faktura och skapar räntekostnad.

En person som ofta kommer att skjuta upp delar av fakturabeloppet kan alltså jämföra räntor på kreditkort för att hålla nere denna kostnad.

Så stor är skillnaden

En kreditkortsfaktura är på 20 000 kronor och räntan är på 15%. Personen som har detta kreditkort har inte möjlighet att betala hela beloppet och väljer att enbart betala 2000 kronor. Därmed uppstår ränta på 18 000 kronor. Under en månad kommer kostnaden uppgå till 225 kronor.

Hade samma person valt ett kreditkort med betydligt högre ränta, exempelvis 22%, hade månadskostnaden varit 330 kronor.

Skillnaden är alltså inte jättestor förutsatt att delbetalning enbart sker vid enstaka tillfällen varje år. Om denna person väljer att göra detta varje månad blir det däremot stor skillnad. Under ett år kommer det skilja på över 1000 kronor i räntekostnad.

Nej – om hela beloppet betalas

Om hela fakturabeloppet betalas varje månad kommer det aldrig uppstå någon räntekostnad. I detta fall spelar det alltså inte roll om räntan är på 10% eller 25 %. Det enda som betalas är eventuell årsavgift och avgift.

Välja kreditkort utifrån ränta?

Som visas ovan bör alltså kreditkort väljas utifrån räntenivå enbart om delbetalning kommer att ske relativt ofta. Samtidigt har kreditkort räntenivåer som är betydligt högre än exempelvis privatlån. En person som förväntas få en skuld på 20 000 kronor, flera gånger per år, och återbetala summa över flera månader bör alltså istället välja ett privatlån…