Jämföra kapitalkostnaden

För att hitta billigaste privatlånet är det den effektiva räntan som ska jämföras. Har du exempelvis ansökt om ett lån på 50 000 kr med amorteringstid på 4 år hos fem olika långivare så kan du välja den långivare som ger lägst effektiv ränt. Det kommer därmed vara den långivare som ger dig det billigaste lånet.

Men det finns tillfällen då effektiv ränta blir missvisande och svårt att jämföra. Det handlar om när lånet är på kortare tid än 12 månader. I dessa fall bör du inte jämföra räntor – utan lånens kapitalkostnad.

Vad är kapitalkostnad?

Om du köper en TV och delbetalar 2000 kr i månaden i tre månader så har du totalt betalat 6000 kr. Därmed är kapitalkostnaden 6000 kr för denna tv. Samma sak gäller för lån.

Om du tecknar ett lån på 10 000 kr och ska återbetala detta med 4000 kr per månad i tre månader via amortering och räntor kommer du totalt betalat 12 000 kr. Eftersom 10 000 kr är amortering är det ingen kostnad. Därmed är kapitalkostnaden 2000 kr. Kapitalkostnad är alltså ”Vad du betalar”.

Jämföra kapitalkostnaden

Jämför kapitalkostnad på kortare lån

Eftersom effektiv ränta beräknas på helår blir det missvisande om begreppet används på lån som ska betalas under kortare tidsperiod. Då är det helt enkelt tydligare att se på lånets kapitalkostnad.

Det är däremot inte alltid som kapitalkostnad presenteras tydligt. Då måste man helt enkelt räkna ut det själv. De flesta långivare som ger kortare lån visar däremot detta tydligt.

Exempel:

Meddelandelån är en av de långivare som ger lån på mindre summor som ska återbetalas inom ett par månader. Om lånesumman är på 5000 kr och återbetalningstiden 2 månader presenteras följande:

Effektiv ränta – 613 %, Låter extremt högt just eftersom effektiv ränta beräknas på helår och detta lån ska återbetalas på enbart två månader.

Total kostnad – (Samma sak som kapitalkostnad)1400 kr. Kostnaden att låna 5000 kr under denna tid hos dem är alltså 1400 kr. Summa som ska återbetalas blir då 6400 kr

Kostnad per faktura – Den summa som totalt ska betalas per faktura. I detta fall 3200. Denna summa kan hos andra kreditgivare presenteras som månadsbetalning eller månadskostnad.

En person som vill låna 5000 kr under ett par månader bör alltså enbart titta på lånets kapitalkostnad. Det blir tydligare och enklare att jämföra lånen på detta sätt. Det blir också enklare att förstå vad lånet kostar. Det är, som i exemplet ovan, rätt stor skillnad på 613% i ränta och 1400 kr. Även om det är dyrt bägge två …