Snittränta – Fördelar och nackdelar

Sedan 2015 finns en lag som säger att banker som erbjuder bolån måste presentera snittränta på dessa lån. Detta infördes för att det skulle bli enklare för bolånekunderna att jämföra bankernas räntor och därmed i längden hitta bäst ränta.

Bankerna presenterar därmed två räntor. Det ena är listräntan och det är andra är snitträntan.

Vad är snittränta?

Snittränta är den genomsnittliga ränta som en bank gett till de som tecknat bolån hos dem under en månad. Om snitträntan hos en bank eller långivare är 1,72% betyder det alltså att medeltalet på de räntesatser som getts var 1,72% under den månaden.

Vissa bolånetagare har alltså fått högre ränta medan andra betydligt lägre. Med detta är medelräntan.

Snittränta – Fördelar och nackdelar

Fördelar med att jämföra snitträntan

Den som jämför listränta hos banker kommer snabbt se att det skiljer ganska mycket mellan de olika bolagen. En kan ha en listränta på 1,9% medan en annan har 1,5%. Det kan se ut som en mycket stor skillnad vilket gör att man inte ens kontaktar den första banken inför att bolånet ska tecknas.

Men en hög ränta kan i vissa fall betyda att det finns större ”prutmån”. Genom att ha sparande i banken eller på annat sätt vara ha tjänster från banken pressas räntan och det kan därmed vara extremt få som får 1,9%.

Detta medan den andra banken inte har lika många ”prutningsfaktorer” och därmed är det svårare att få ner ränta hos dem.

Att istället jämföra snittränta blir därmed mer rättvist då det speglar tydligare vilken ränta som bankerna i realitet ger.

Nackdelen med att jämföra snittränta

Den bank som har lägst snittränta i april behöver inte alls ha det i maj. Det kan exempelvis vara så att banken haft en kampanj under föregående månad och gett samtliga nya bolånetagare en extra rabatt.

Kampanj på ränta

Detta speglar sig då i snitträntan men är ju inget som kommer påverka räntan framöver. Eftersom snitträntan för april presenteras i maj kan det därmed bli något missvisande.

För att undvika detta problem bör man se på en banks snittränta under en längre period. Den som ofta ligger bra till kommer till stor sannolikhet även ligga bra till under kommande månader. Det finns ingen garanti – men chansen är större.

Man ska även komma ihåg att snitträntan inte tar hänsyn till vilka som lånat pengar, storlek på lånet osv.

Om en bank enbart väljer att låna ut pengar till högavlönade personer som väljer att ha låg belåning på bostaden kommer det skapa en låg snittränta. Kanske den bästa på marknaden – men även den svåraste att få.