Låna är den nya ekonomin

Svenskarna lånar allt mer visar färska siffror från 2016. Det är främst bolånen som påverkar att den totala skuldbördan (per capita) ökat men även konsumtionslånen (privatlånen) ökar.

En orsak till detta är bostadspriserna. Dessa har under de senaste tio åren gått rakt uppåt och detta inte minst i Stockholm, Göteborg och Malmö. Men det är även något som återspeglat sig i mindre städer. Med höga bostadspriser blir fler tvungna att låna allt mer för att ha chansen att få köpa sin bostad.

En annan orsak är den låga räntan. När det går att få boränta på ca 1,5% och privatlån på 3-5% blir inte räntekostnaden speciellt hög. Därmed är många villiga att låna mer – då ekonomin uppenbarligen klarar av det.

Är låna den nya ekonomin? Svaret är ja – i dubbel mening.

Låna är den nya ekonomin

Låna – den nya trenden

Det är inte bara pengar som vi lånar av varandra utan även saker. En stark ekonomisk trend är delningsekonomin. En trend som innebär att man går ifrån den klassiska ägandeformen och istället delar produkter och tjänster med varandra.

Ett tydligt exempel är taxitjänsten Uber. Tjänsten speglar delningsekonomin mycket tydligt då det inte är taxiföretag som kör bilarna utan privatpersoner. Genom en delningsplattform skapas kontakterna mellan privatpersoner utan att något taxiföretag blir inblandat.

Andra framgångsrika exempel är klädföretag i både Stockholm och Malmö som lånar ut kläder, att samåkningstjänster vuxit sig starka och bilpooler vunnit ny mark.

Ekonomi och Miljö

Att dela och låna av varandra är främst positivt ur ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Det blir betydligt billigare än att varje person ska köpa in produkten/tjänsten själv. Och miljömässigt går det åt extremt mycket mindre naturresurser när mindre varor behöver produceras.

Se gärna filmen om hållbar konsumtion. Den delar vi med oss (Skapad av Urban Futures)