Jämföra effektiva räntor

Precis som det står på Wikipedia är det ”underförstått att ett lån avser penninglån”. Om en person säger att han eller hon ”behöver låna” förstår alla att det handlar om ett lån som tecknas på en bank eller hos ett kreditinstitut.

Det ses som en självklarhet. Detta lika självklart som att man ska jämföra räntor för att få lägst räntekostnad. För lägst ränta ger ju lägst kostnad – eller?

Även om många ser det som en självklarhet att lägst ränta ger lägst kostnad så är det ett felaktigt antagande. Man ställer flera banker mot varandra och väljer sedan det förslag som har lägst ränta.

Många glömmer att jämföra den effektiva räntan och tittar enbart på nominell räntesats. Andra jämför effektiv ränta men inser inte att det även där finns skillnader.

Jämföra effektiva räntor

Nominell eller effektiv ränta

Nominell ränta är den räntesats som presenteras mot konsumenten. Det är den ränta som avgör lånets räntekostnad. Men utöver det kan det tillkomma en del kostnader på lånet. De två vanligaste kostnaderna är uppläggningsavgift och aviavgift.

För ett antal år sedan infördes begreppet ”effektiv ränta”. Detta för att göra det enklare för låntagaren att jämföra lån utifrån dess verkliga kostnad. Den effektiva räntan slår ihop den totala räntekostnaden med avgifterna på lånet och visar en procentsats som speglar den totala kostnaden.

Om ett lån har en nominell ränta på 10% (kostnad 200kr) och en fast avgift på 50kr blir den totala kostnaden 250kr.

Om ett annat lån har en nominell ränta på 5% (kostnad 100kr) och en fast avgift på 150kr blir den totala kostnaden 250kr.

I detta fall skulle dessa två lån få samma effektiva ränta vilket alltså speglar lånets totala kostnad.

Betyder det att två lån med exakt samma effektiva ränta är exakt lika dyra? Nej.

Jämföra effektiva räntor

Även den effektiva räntan skiljer sig i kostnad

Även om det inte är stora summor så bör man vara medveten om att den långsiktiga kostnaden för ett lån även avgörs utifrån om det är räntekostnad eller fasta kostnader. Orsaken är att man får göra ränteavdrag på räntekostnaderna. Något som inte får ske på de fasta kostnaderna.

Om man utgår från att den effektiva räntan är lika på följande exempel visas detta tydligt. Den sammanlagda summan som ska betalas kan sättas till 1500kr. Eftersom den effektiva räntan är samma blir det alltså samma kostnad för de olika lånen.

Hos Konsumentkredit kostar uppläggningsavgiften 429kr och aviavgiften 30kr/avi. Under det första året kommer man alltså betalat 789kr i avgifter. Om den totala summan för lånet är 1500kr är det alltså 711kr som är räntekostnad. Av detta får man dra av 30% på nästa års deklaration. Man får därmed tillbaka 213kr.

Hos Collector är uppläggningsavgiften 495kr och aviavgiften 35kr. Det betyder att man betalar 915kr i avgifter. Därmed är det enbart 585kr i ränta. En lägre räntekostnad men genom att avgifterna är höga hålls den effektiva räntan på samma nivå. Av dessa 585kr får man tillbaka 175kr.

Av lånen nämnda ovan är skillnaden relativt liten. Det billigare skulle totalt kosta 1050kr, det andra lånet 1325kr. Det kan tyckas vara småsummor vilket kan vara orsaken till att många inte jämför vad de effektiva räntorna står för. Men till stor sannolikhet handlar det om okunskap. En okunskap som gör att många betalar onödigt mycket – även om skillnaden är liten.

Exemplen ovan kommer med tiden att förändras – kontrollera vad som gäller numera!